22/10/12

Un químico ilustrado. Lavoisier

Antoine-Laurent de Lavoisier (París, 1743-1794) é, en opinión de moitos historiadores da ciencia, o fundador da química moderna. Esto quere dicir que foi o que definitivamente fai superar actitudes propias da alquimia. Adicou boa parte da súa vida a combatir a teoría do flogisto, extraño principio de peso probablemente negativo implicado no proceso de combustión. A explicación proposta por Lavoisier para a oxidación (combustión e respiración, entre outros) sentan as bases da explicación moderna das reaccións químicas.
Atribúese a Lavoisier a introducción da balanza e o estabelecemento da Lei da conservación da masa, tamén chamada Lei de Lavoisier (nos países da Europa do leste coñécese como Lei de Lomonósov). Propiamente non foi o primeiro e utilizar a balanza, pero sí en darlle ao seu uso un papel fundamental. o traballo de laboratorio de Lavoisier era moi minucioso. En canto a lei de conservación da masa a daba por suposta.

Os traballos de Lavoisier abordan varias áreas da química. Introduce unha nova nomenclatura para as sustancias. Establece o concepto de elemento químico. Demostra que a auga non é un elemento (como se pensaba desde a época dos gregos) senón un composto. Perfecciona os instrumentos para o estudo dos gases producidos nas reaccións, etc. Pero sobre todo, introduce unha actitude racional e un método definitivamente científico: someter as hipótesis a comprobación experimental mediante experimentos cuidadosamente deseñados.
Lavoisier foi un personaxe de relevancia social, económica e política, non exento de ambiciones. esto o levou a ser detido na revolución francesa e, no ano 1794, á guillotina.

Esta biografía esta escrita por Inés Pellón González, química, profesora na Universidade do País Vasco e historiadora da Química especializada nos séculos XVIII e XIX.

Dispoñible na biblioteca do IES de Teis.

1 comentario:

Kevin Lorenzo Piñeiro dijo...

El día 26 de agosto se cumplen 271 años del nacimiento en París (Francia), en 1743, de Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794).

El papel de Lavoisier en el desarrollo de la Química fue de tal magnitud que algunos autores afirman que antes de él esta ciencia casi no existía. Esto no es del todo cierto... aunque tampoco es totalmente falso.ggg

Su calidad de miembro de la Academia marcó su trabajo posterior, pues casi toda su producción científica la presentó ante dicha institución en forma de numerosas memorias. Estos documentos eran un ejemplo de cómo se debe exponer un trabajo científico; estaban escritos con absoluta claridad, siguiendo un orden lógico.

Utilizaba con frecuencia tablas que permitían agrupar resultados. Es decir, con las mismas características que debe tener cualquier publicación científica de nuestros días.

Antoine-Laurent de Lavoisier es una referencia obligada de la ciencia química. Su obra, citada en todos los textos sobre esta disciplina, se ha considerado como un punto de inflexión en su desarrollo, pues inició su transformación en una ciencia clara, exacta y con sólidas bases experimentales. Lavoisier ha llegado a convertirse en un mito, y es innumerable la literatura sobre él.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...